Berichten

 

 

KV Zaamslag lanceert Korfbalmasterz

Spelregelbewijs voor tweedejaars B Junioren en hoger.

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt korfballer(ster)s van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – en begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen. Momenteel is het behalen van het spelregelbewijs voor korfballers nog niet verplicht. Bij andere sporten is dit wel al verplicht gesteld. De KNKV is wel bezig dit te realiseren.

Kennen, begrijpen, accepteren en toepassen

Spelen in een team vormt een mooie uitdaging: winnen lukt alléén samen met je teamgenoten. Als alle individuen goed op elkaar zijn ingespeeld krijg je het beste resultaat. Zo simpel is dat toch? Maar er is natuurlijk de tegenpartij die het je moeilijk maakt en sterker nog, exact hetzelfde doel nastreeft: winnen. Dat maakt het spelen van een korfbalwedstrijd zo interessant, vooral ook omdat daarbij tal van spelsituaties ontstaan. Als je weet hoe je met die spelsituaties om moet gaan, kan dat het winnen van de wedstrijd dichterbij komen. Dus gaat het er bij het korfbal óók om weet van de spelregels te hebben én deze vervolgens zowel te begrijpen, te accepteren als uiteindelijk juist toe te passen. Met de invoering van het spelregelbewijs haken we hierop in. Bij het behalen van het spelregelbewijs worden jongeren getoetst over de essentie van het korfbal. Over spelsituaties en -regels die er toe doen. Het spelregelbewijs is te behalen op www.korfbalmasterz.nl. Op deze site zie je 20 spelsituaties uitgelegd. Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dat zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals verdedigen, vrije worp, strafworp, voordeelregel etc.

Oefenen en Eindtoets

Op www.korfbalmasterz.nl vinden jongeren de info die zij nodig hebben om in eerste instantie vijf oefenlevels te kunnen doorlopen, om uiteindelijk via de eindtoets het spelregelbewijs in de wacht te slepen. Bij het eerste oefenlevel moeten zij vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen.  Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden. Leden kunnen de oefenlevels zo vaak maken als zij willen of nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Dan zijn ze klaar voor de eindtoets. Die bestaat uit twintig vragen, waarvan de score minimaal zestien juiste antwoorden moet zijn. De jongeren hebben drie pogingen om de eindtoets te halen. Als dat om welke reden dan ook niet lukt, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf oefentoetsen fout werden beantwoord. Het halen van het spelregelbewijs wordt verplicht, maar door het aanbieden van verschillende oefentoetsen is het voor iedereen mogelijk om het bewijs op tijd te behalen. Zie het als bij een zwemdiploma: iedereen die deelneemt, zal uiteindelijk slagen.

Proces en planning

Met ingang van seizoen 2015-2016 heeft de KNKV in samenwerking met NOC*NSF KorfbalmasterZ gelanceerd. Vanaf september 2015 kan iedereen zijn of haar spelregelbewijs halen.

Via het aanspreekpunt binnen de vereniging (Marjolein Verpoorte) kunnen er codes verstrekt worden. Codes waarmee de leden kunnen inloggen, zodat zij de oefentoetsen en de eindtoets kunnen maken. Meer informatie over het proces van Korfbalmasterz is te vinden op www.korfbalmasterz.nl.