Doelstellingen

Doelstellingen die KV Zaamslag wil bewerkstelligen met het aankomende arbitrageplan zijn:

– Voldoende (opgeleide) verenigingsscheidsrechters te verkrijgen en behouden.
– Een klimaat scheppen waarin de verenigingsscheidsrechters worden gewaardeerd om wat zij doen, respect krijgen en op een positieve manier in het daglicht komen te staan.
– Het motiveren van mensen om wedstrijden te gaan fluiten voor de KV Zaamslag.
– De opleiding, begeleiding en kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren.
– De doorstroming van jeugdscheidsrechter naar seniorenscheidsrechter te optimaliseren.

Het arbitrageplan moet de leidraad vormen binnen KV Zaamslag voor de werving, het behoud en het verbeteren van de omstandigheden rondom de verenigingsscheidsrechters en KNKV-scheidsrechters.

De hoofddoelstelling die moet gelden voor de scheidsrechters is dan ook:

Door een positief klimaat te scheppen rondom de scheidsrechters moeten zij in staat zijn om wedstrijden op een leuke en vooral sportieve manier te begeleiden. KV Zaamslag draagt hiervoor zorg door zoveel mogelijk te voldoen aan de punten genoemd in dit arbitrageplan.