Hervatten trainingen jeugd

Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht. Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten VSG heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld waar KV Zaamslag zich ook aan dient te houden.
Het bestuur van KV Zaamslag heeft besloten, met instemming van de trainers, om de trainingen weer te hervatten voor +/- een maand. Dit betekent dat vanaf 11 mei de trainingen voor F, E, D en A-jeugd – onder begeleiding en strikte voorwaarden – worden hervat. Hoe dat eruit gaat zien leest u hieronder.

We mogen vanaf 11 mei de trainingen voor Kangoeroes, F, E, D en A-jeugd – onder begeleiding en strikte voorwaarden – hervatten.
Vanaf donderdag 14 mei mogen de ploegen Kangoeroes, F, E, D en A weer trainen.

Kangoeroes: zaterdag 16 mei, 30 mei, 13 juni – Veld gras: 10.30 – 11.30

Team F : donderdag 14 mei 18.00u – 19.00u – Veld 1 (klein veld achterin) – trainers Inge en Ilona

Team E : donderdag 14 mei 18.00u – 19.00u – Veld 2 – trainers Daniella en (Daphne)

Team D : donderdag 14 mei 18.00u – 19.00u – Veld 2 – trainers Marnix en Gerwin

Team A : Donderdag 14 mei 19.30u – 20.30u – Veld 1 – trainers Jesse, Denise en Pjotr

Tijden en veld gelden ook voor dinsdag 19 mei, donderdag 28 mei, donderdag 4 juni en donderdag 11 juni.
Aangezien we moeten werken met strikte voorwaarden leest u hieronder de Corona huisregels van KV Zaamslag. Lees deze a.u.b. (samen met uw zoon/dochter) goed door, zodat niemand voor verrassingen komt te staan!

KV Zaamslag – Corona huisregels
Om de training die weer mogen worden opgestart voor kinderen van 12 jaar en jonger, alsook voor jeugd tussen 13 en 18 jaar, georganiseerd en verantwoord te laten verlopen, zijn de volgende zaken van belang. Neem deze in acht en maak het elkaar daarmee mogelijk weer een beetje van het korfbal te kunnen genieten.

• Tijdens trainingen is er ten allen tijde een Corona-coördinator aanwezig, die controleert of trainers en ouders zich aan de afspraken houden en mag mensen aanspreken wanneer zij dreigen de fout in te gaan. Deze persoon kunt u ook altijd aanspreken wanneer er vragen zijn (wel op 1.5 m 😉 ) Hij/zij is te herkennen aan een hesje.
• Net als de Corona-coördinator dragen trainers ook zo’n zelfde hesje.
• Iedereen die naar de club komt, heeft het protocol van het NOC*NSF (Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd) https://nocnsf.nl/sportprotocol
én het KNKV (Korfbal specifiek protocol) te vinden in de bijlage (samen met ouders) gelezen.
• Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen bij de trainers via app, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom. Training zijn nog altijd vrijblijvend.
• Kinderen komen met de fiets of worden afgezet met de auto zijweg Polderstraat (kiss and ride). * Naar het veld en weer naar de parkeerplaats gaan we via een vaste route. Deze route is met pijlen aangegeven.
• De kinderen lopen zelf naar de trainer die op het terras voor de kantine ’t Kotje op hen wacht. Op bovengenoemde regel is een uitzondering voor de kangoeroes. De ouder (1 per gezin) brengt het kind naar het veld en blijft op de club met inachtneming van de 1,5 meter regels.
• Kinderen wassen thuis, vlak voor vertrek, hun handen. Op de club is handgel aanwezig.
• Kinderen komen 10 minuten voor aanvangstijd van de training. Niet eerder!
• Kinderen maken geen gebruik van de kleedruimte.
• Kinderen kunnen indien nood wel gebruik maken van toiletten en kunnen daar hun handen wassen indien thuis vergeten, maar liever niet.
• Kinderen nemen hun eigen bidon met drinken mee naar de training. Deze deel je niet met anderen.
• Kantine blijft dicht, uitgezonderd voor calamiteiten/blessure.
• Kinderen verlaten direct aan het einde van de training het veld en worden door de trainer naar het terras voor de kantine van ‘t Kotje gebracht. De ouder kan bij het ophalen van het (de) kind(eren) in de zijweg van de Polderstraat richting veld bij de auto of fiets wachten tot de kinderen in beeld komen. Tijdens het wachten houden de ouders onderling ook de 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Toevoegen niet-leden van de vereniging aan de training. Na een succesvolle startfase, is een vervolg op deze regels dat de leden een vriendje/vriendinnetje naar de training mee kunnen nemen. Mits de capaciteit m.b.t. het aantal speler op een veld dit toelaat.
• Jeugdleden van 13 t/m 18 jaar dienen zich bij controle handhaving te kunnen legitimeren. Een ID kaart mee of een kopie opsturen naar kvzaamslag@hotmail.nl is ook voldoende.
Tot slot:
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus-verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
• Gebruik je gezond verstand.

We hopen dat we via deze weg iedereen goed hebben kunnen informeren. Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd mailen naar kvzaamslag@hotmail.nl.
Voor nu hopen we nog op een mooie zonnige maand waar de kinderen weer lekker kunnen sporten!!!